Masz akcje tej spółki z GPW? Wyniki finansowe mogą namieszać na jej notowaniach

fxmag.pl 2 tygodni temu

Ostatnia rekomendacja BDM: TRZYMAJ z ceną docelową 8,62 PLN/akcję 26.09.2023) LINK

 • Spółka opublikowała dziś przed sesją wyniki za 3Q’23.
 • W 3Q'23 przychody wyniosły 32,9 mln PLN (-8% r/r). Sprzedaż na rynku polskim wzrosła o 20% r/r. Sprzedaż eksportowa spadła o -17% r/r (w tym w Niemczech o -5% r/r, istotnie spadła głównie sprzedaż na pozostałych rynkach europejskich; sprzedaż do Rosji była już zerowa rok temu).
 • Wyraźnej poprawie r/r uległa rentowność brutto ze sprzedaży (16% w 3Q'23 vs 13% rok temu, ale są to poziomy sporo niższe niż w 1H’23). Zwracamy uwagę na stabilizację kosztów materiałów, ale z drugiej strony na mocny PLN w lipcu i sierpniu, który ograniczał marżowość eksportu.
 • Rentowność produkcji wyniosła 15% vs 10% rok temu i 22% w 1H’23 (sprzedaż towarów ma wyższą rentowność, ale jej udział jest niewielki).
 • EBITDA wyniosła -1,6 mln PLN (vs 2,3 mln PLN rok temu). Spodziewaliśmy się 0,3 mln PLN. • Baza z ubiegłego roku nie była wymagająca, uwzględnialiśmy także w naszych prognozach 3,85 mln PLN odpisu nakładów na prace rozwojowe (po ostatecznym rozliczeniu projektu z NCBiR kwota może zostać finalnie zmniejszona o wysokość 1,7 mln PLN otrzymanej dotacji).
 • Wynik jest słabszy niż oczekiwaliśmy, zarówno ze względu na sprzedaż, jak i rentowność produkcji.
 • Wynik netto wyniósł -2,1 mln PLN (vs +0,7 mln PLN w 3Q'22).
 • Cash flow operacyjny: +4,2 mln PLN (vs -1,7 mln PLN rok temu).
 • CAPEX: 4,0 mln PLN w 3Q’23 (vs 2,7 mln PLN w całym 1H’23).
 • Dług netto po 3Q'23: 18,8 mln PLN (vs 14,9 mln PLN po 2Q’23 – za wzrost odpowiada głównie CAPEX oraz „ujemne” saldo dotacji).
 • Spółka spodziewa się stagnacja na rynku krajowym i europejskim w 4Q’23, poziom zamówień złożonych z terminami dostaw na 4Q’23 i początek 2024 jest niski. Poprawa spodziewana jest na przełomie 1/2Q’24. Spółka nadzieje wiąże z lekkim obserwowanym lekkim odbiciem wskaźników PMI, odblokowaniem środków na zieloną transformację czy inwestycjami w modernizację sektora energetycznego. Stany magazynowe u klientów powinny również ulec zmniejszeniu, co powinno wygenerować nowe zamówienia.

Komentarz BDM: Wyniki za 3Q’23 były słabsze r/r i poniżej naszych oczekiwań. EBITDA została obciążona przez odpis na działalność B+R (co sygnalizowaliśmy już w prognozach). Zakładaliśmy, iż wyniki z 1H’23 są nie do powtórzenia ze względu na słabnące makro, jednocześnie jednak zarówno sprzedaż jak i rentowności w 3Q’23 były słabsza niż się spodziewaliśmy. Szczególnie słabo wyglądała sprzedaż na rynki europejskie inne niż Niemcy. Spółka spodziewa się słabego popytu w 4Q’23 i na początku 1Q’24. Poprawa oczekiwana jest na przełomie 1/2Q’24. Po 1-3Q’23 zysk netto wynosi 7,1 mln PLN. Przy powtórzeniu w 4Q’23 oczyszczonego wyniku z 3Q’23 należałoby się spodziewać dołożenia do tej wartości kilkuset tys PLN w 4Q’23 (plus ewentualne odwrócenie odpisu w kwocie 1,7 mln PLN). W naszej ostatniej rekomendacji z września spodziewaliśmy się 12,6 mln PLN zysku netto w 2023 roku (przed informację o odpisie, który pojawił się w 3Q’23), co wydaje się być w tej chwili poza zasięgiem spółki.

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Idź do oryginalnego materiału