Jest spadek inflacji! NBP podał dane

4 tygodni temu
Zdjęcie: Inflacja w Polce poniżej 10 proc Źródło:Shutterstock


Narodowy Bank Polski ogłosił, iż inflacja bazowa w maju 2024 roku wyniosła 11,5 proc.


Narodowy Bank Polski ogłosił, iż inflacja bazowa w maju 2024 roku wyniosła 11,5 proc., co oznacza spadek z 12,2 proc. w kwietniu. Inflacja bazowa, wyłączająca zmiany cen energii, paliw i żywności, jest kluczowym wskaźnikiem do oceny długoterminowych trendów inflacyjnych.


Zmniejszenie kosztów produkcji i spadek popytu na niektóre towary oraz usługi mogły przyczynić się do tego spadku. Niższy poziom inflacji bazowej może sygnalizować stabilizację cen w dłuższym okresie, co jest pozytywną informacją dla gospodarki. Jednakże, eksperci zwracają uwagę, iż przez cały czas istnieją czynniki ryzyka, takie jak globalne napięcia gospodarcze i niepewność polityczna, które mogą wpłynąć na przyszłe poziomy inflacji.


Inflacja bazowa jest istotnym wskaźnikiem dla banków centralnych, ekonomistów i analityków, ponieważ pozwala ocenić rzeczywiste tendencje inflacyjne bez wpływu zmiennych cen energii i żywności. Majowy spadek inflacji bazowej jest optymistycznym sygnałem, ale Narodowy Bank Polski podkreśla, iż konieczne jest dalsze monitorowanie sytuacji.


Spadek inflacji bazowej może wpłynąć na decyzje dotyczące polityki monetarnej NBP. Bank centralny może rozważać dalsze kroki w celu utrzymania stabilności cen i wspierania gospodarki. Reakcje rynkowe na te dane będą najważniejsze dla przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych.


Niższa inflacja bazowa może przynieść ulgę konsumentom, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Stabilizacja cen może poprawić siłę nabywczą i zwiększyć zaufanie konsumentów, co jest najważniejsze dla zdrowia gospodarki.
Idź do oryginalnego materiału