Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zapowiada strajk w PKP Cargo?

6 dni temu

„Widocznie chce się strajku i się prowokuje ten strajk, żeby on wybuchł” - mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego.

Idź do oryginalnego materiału