Rosja czerpie coraz większe korzyści z przechowywania złota. Zwiększa też import do ZEA

8 miesięcy temu

Z danych Światowej Rady Złota wynika, iż Rosja czerpie korzyści ze swoich zwiększonych rezerw złota, które pod koniec 2022 roku osiągnęły najwyższy poziom od dwóch dekad.

Statystyki wskazują na to, iż pod koniec ubiegłego roku Rosja posiadała 2332 tony globalnych rezerw złota, co plasuje ją na piątym miejscu w międzynarodowych rankingach. Większe rezerwy posiadały tylko Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy i Francja.

Rekordowe rezerwy

Z danych rosyjskiego banku centralnego wynika, iż na początku września 2023 r. krajowe rezerwy walutowe wyniosły 581,6 mld dolarów, z czego 144,7 mld dolarów stanowiło złoto monetarne.

Warto w tym miejscu wyjasnić, iż rezerwy walutowe Rosji osiągnęły rekordowy poziom 643,2 mld dolarów na krótko przed wybuchem konfliktu z Ukrainą w lutym ubiegłego roku. Na początku marca 2022 r. niemal połowa tych środków została zamrożona przez zachodnie banki centralne w ramach sankcji. Pozostałe zasoby to złoto i waluta obca (są one przechowywane w kraju), a także aktywa w juanach chińskich.

Jak zauważył Aleksander Potawin, analityk firmy maklerskiej Finam Financial Group, napięcia geopolityczne między Moskwą a Zachodem spowodowały przegląd ekspozycji walutowej przez krajowe organy regulacyjne. – Przechowywanie rezerw w tak zwanych bezpiecznych aktywach, takich jak złoto, zmniejsza prawdopodobieństwo ich deprecjacji czy zajęcia i innych problemów – wyjaśnił. – Celowe tworzenie znacznych rezerw w metalu szlachetnym oznacza, iż kraj nie wydaje dużej ilości pieniędzy na swój rozwój, ale je ukrywa. Rządy dość często decydują się na tego typu zabiegi gdy widzą rosnące ryzyko geopolityczne – powiedział ekspert.

Zdaniem analityka Freedom Finance Global Wladimira Czernowa, możliwym powodem gromadzenia przez Rosję rezerw złota może być wprowadzenie przez kraje BRICS wspólnej waluty opartej na metalach szlachetnych.

Dla Bithub.pl sytuację komentuję ekspert z firmy FlyingAtom.Gold – Renata Lenik

W przypadku Rosji wyraźnie widać, iż zakupy złota jako części rezerw walutowych kraju, mają na celu nie tylko zabezpieczenie przed inflacją, czy wahaniem wartości innych aktywów, ale przede wszystkim mają być „lekiem” i bezpiecznym buforem, na nałożone sankcję w związku z wojną na Ukrainie. Do tego należy pamiętać, iż oficjalne statystyki to jedna rzecz, a realne wielkości pozyskiwanego złota przez Rosję to rzecz zupełnie inna, (chociażby z nowo odkrytych złóż Republiki Środkowej Afryki), gdzie faktyczna wielkość rocznego wydobycia jest zdecydowanie wyższa niż raporty danego kraju.

Renata Lenik – ekspert FlyingAtom.Gold

Rosja i jej import złota do ZEA

Z najnowszych statystyk wynika również, iż w 2022 roku Rosja stała się głównym dostawcą złota do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2022 r. Kraj ten zaimportował w ubiegłym roku 96,4 ton złota z Rosji. To aż jedna trzecia rocznej produkcji kopalni w Rosji i ponad 15-krotność importu ZEA z tego kraju w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei W okresie od lutego 2022 r. do marca 2023 Zjednoczone Emiraty Arabskie zaimportowały 75,7 ton rosyjskiego złota, w porównaniu do zaledwie 1,3 tony w 2021 r.

Dodajmy, iż ZEA, podobnie jak Turcja i Chiny, nie nałożyły sankcji na Moskwę.

Idź do oryginalnego materiału