Sezon 2024/25 powinien przynieść rekordowe zbiory soi w UE i na świecie

5 dni temu
Zdjęcie: Aż 16 nowych odmian w krajowym rejestrze


W skali globalnej soja odpowiada za ponad 60% produkcji nasion oleistych, a w UE za niespełna 10%

Światowa produkcja soi powinna sięgnąć rekordowe 422 mln ton w okresie 2024/25. Jednocześnie zbiory wszystkich nasion oleistych szacowane są również na rekordowym poziomie – 686 mln ton, co daje soi 62% udział.

Największe uprawy soi zlokalizowane są w Ameryce Południowej i USA, a ceny soi wyznaczają kierunek zmian cen pozostałych nasion oleistych.

Globalna produkcja nasion oleistych:

Soja ciągle jest mało popularną rośliną uprawną w Europie

W Unii Europejskiej udział soi w zasiewach upraw oleistych mocno rósł w latach 20210 – 2015 (z 4,0% do 8,1%). Od 2016 roku obszar zasiewów soi stabilizuje się w przedziale 0,831 – 1,01 mln ha, co daje udział od 7,6 do 9,2% w strukturze zasiewów nasion oleistych.

W tym roku areał soi jest w UE niższy od rekordu z 2022 roku

Pod tegoroczne zbiory wysiano w UE-27 soję na obszarze 1,024 mln ha. Oznacza to wzrost o 7% w skali roku, ale wynik poniżej rekordu z 2022 roku.

Areał zasiewów soi w UE-27 (tys. ha):

Rekordowe zbiory mają być wynikiem większego niż rok temu areału i nieco wyższych plonów

Na bazie założonego areału i przy oczekiwanej średniej wydajności 2,91 t/ha (2,84 t/ha przed rokiem) unijna produkcja soi powinna sięgnąć rekordowe 3,13 mln ton.

Będzie to poziom o 11% lepszy niż rok temu i aż o 17% przewyższy średnią z 5 lat. Prognozowane zbiory soi stanowią 9,1% całej produkcji nasion oleistych w UE-27

Produkcja soi w UE-27 (tys. ton):

W UE zapasy soi na koniec sezonu nie zmienią się

Według KE zużycie soi w UE-27powinno wynieść 16,18 mln ton (-0,3 mln ton – r/r).

Prognoza importu soi opiewa na 13,44 mln ton w okresie 2024/25 w porównaniu do 13,00 mln ton w 2023/24).

Marginalny eksport soi oceniany jest na 0,24 mln ton.

Jeśli prognozy się sprawdzą, to zapasy soi w UE-27na koniec nowego sezonu nie zmienią się (r/r) i wyniosą 1,3 mln ton.

Prognozowane zapasy soi w UE-27 (mln ton):

Źródło: KE, USDA

Idź do oryginalnego materiału