Spada PKB i konsumpcja Szwecji, Riksbank idzie na ratunek

1 tydzień temu

Produkt krajowy brutto Szwecji i konsumpcja w tym kraju po raz kolejny spadły i to ponad oczekiwania analityków. Twierdzą oni, iż na razie nie widać skutków łagodzenia polityki pieniężnej przez Riksbank, który obniżył stopy procentowe z najwyższego od 15 lat poziomu.

Dane dotyczące kwietnia br. wykazały spadek PKB o 0,7%. Ekonomiści zapytywani przez Bloobmerg i Reuters szacowali tymczasem wzrost w przedziale 0,1-0,2%.

Te dane zaczynają się pojawiać po tym, jak szwedzki bank centralny Riksbank zaczął obniżać referencyjną stopę procentową do 3,75% z 4%, najwyższego poziomu od 15 lat, i zasygnalizował, iż będzie to kontynuować w drugiej połowie roku. Rosnące koszty finansowania zewnętrznego odbijają się na kondycji gospodarstw domowych, ponieważ wiele z nich miało kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem.

Jak stwierdził Melker Loberg, ekonomista ze szwedzkiego urzędu statystycznego Statistiska centralbyrån, po dobrym pierwszym kwartale na początku nowego kwartału szwedzka gospodarka „znowu cofnęła się o krok”.

„Taki rozwój sytuacji można częściowo wytłumaczyć spadkiem konsumpcji gospodarstw domowych i nieco słabszą produkcją w firmach prywatnym” – dodał. Statistiska centralbyrån poinformował w swoim komunikacie, iż w kwietniu produkcja w sektorze przedsiębiorstw oraz konsumpcja gospodarstw domowych spadły o 0,4%.

Tymczasem analitycy banku Nordea stwierdzili swoim komunikacie, iż spodziewają się odczytu majowej inflacji na poziomie 2% rdr. Riksbank jest tu większym pesymistą – wieści 2,6% rdr wzrostu. Nordea oczekuje przy tym dalszego spadku inflacji czerwcu i utrzymywania się jej poniżej 2%, czyli celu Riksbanku, czego znowu Riksbank nie jest pewien.

Jak zauważyli analitycy, głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę sytuacji w maju były ceny energii elektrycznej, które spadły o pełne 0,5 pkt procentowego w stosunku do CPIF. CPIF (ang. Consumer Price Index with fixed interest rate) to indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych ze stałą stopą procentową.

Kontrakty terminowe na energię elektryczną prawdopodobnie pozwolą na utrzymanie obniżek cen energii, spadły też ceny paliw i ciepła sieciowego, co dało dodatkowe 0,1 pkt procentowego mniej.

Turystyka i koszty transportu lotniczego, które solidnie wzrosły, np. ceny hotelowe choćby o 15% licząc miesiąc do miesiąca, nie mają takiego przełożenia na inflację, a ich wpływ oceniono jako tymczasowy. Z kolei majowe ceny żywności w niewielkim stopniu spadły równoważąc równie niewielki wzrost cen usług i towarów przemysłowych. Rosną jednak w dalszym ciągu czynsze mieszkaniowe, jako iż koszty wynajmujących wzrosły w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Analitycy oceniają jednak dalszą presję inflacyjną jako niską i to do tego stopnia, iż nie można wykluczyć dalszych obniżek stóp procentowych Riksbanku w czerwcu br., ale raczej pod koniec tego miesiąca. jeżeli taki trend inflacyjny zostanie utrzymany, jak twierdzą analitycy Nordea, Szwecję czekają w tym roku co najmniej dwie obniżki stóp procentowych, prawdopodobnie skorelowane z obniżkami zaserwowanymi przez Europejski Bank Centralny. Riksbank jest jednak ostrożniejszy. Na razie mówi o jednej obniżce milcząc co do możliwości następnej.

Idź do oryginalnego materiału