Wakacje kredytowe do zmiany? Minister finansów przedstawił nowy projekt

4 miesięcy temu
Zdjęcie: Polsat News


Minister finansów Andrzej Domański zaproponował, aby w II kwartale kredytobiorcy mogli zawiesić dwie raty płatności kredytu, zaś próg skorzystania z wakacji kredytowych miałby wynieść 1,2 mln zł. Swój pomysł przedstawił w piśmie kierującym projekt ustawy o wakacjach kredytowych na posiedzenie rządu.


"W załączonym projekcie dokonano zmiany wskazanych okresów, w których przysługiwało będzie zawieszenie obowiązku dokonywania płatności rat kredytu hipotecznego. W związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze w wymiarze dwóch miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale" - napisał Domański.


Próg wartości kredytu zostanie obniżony?


Dotychczasowy projekt przewidywał, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze jednego miesiąca, od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.Reklama


"Jednocześnie w załączonym projekcie proponuje się ustanowienie nowego progu wartości udzielonego kredytu na poziomie 1,2 mln zł. Ustanowienie tego progu na poziomie trzykrotności średniej wartości kredytu uniemożliwi z jednej strony skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych przez osoby niepotrzebujące takiego wsparcia, a z drugiej strony - uwzględni ceny nieruchomości mieszkalnych w dużych miastach" - napisał.
Wcześniej Ministerstwo Finansów proponowało próg na poziomie 2 mln zł.


Kiedy nowe zasady wejdą w życie?


Domański napisał też, iż zmianie uległ termin wejścia w życie proponowanych przepisów, co jest związane z trwającym procesem legislacyjnym.
"W związku z tym w tej chwili przewiduje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r, co powinno pozwolić na dokończenie procesu legislacyjnego, a regulacje przejściowe zawarte w projekcie zapewnią kredytodawcom oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego czas na dostosowanie systemów IT do wprowadzanych zmian prawnych" - napisał.
Idź do oryginalnego materiału