Warszawa: XII Kongres Infrastruktury Polskiej

4 tygodni temu

19 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik na Wybrzeżu Kościuszkowskim 20 odbędzie się XII Kongres Infrastruktury Polskiej.

XII Kongres Infrastruktury Polskiej jest wydarzeniem poświęconym zagadnieniom infrastruktury transportowej. Imponująco przedstawia się lista patronów honorowych kongresu, wśród nich są m.in.: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Świętokrzyskiego, czy Mazowieckiego, także Wojewoda Śląski, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Kolejnictwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czy też Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

W tym roku tematyka wydarzenia skupi się m.in. na takich kwestiach, jak efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej, znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej, zrównoważone budownictwo drogowe, ochrona polskiego rynku budownictwa, infrastruktura kolejowa, kadry inżynierskie a cyfryzacja budownictwa czy efektywne i stabilne finansowanie inwestycji. Te ostatnie, pomimo licznych zapowiedzi ze strony rządzących, wciąż pozostaje mrzonką. Poruszone zatem zostaną kwestie najważniejsze z perspektywy polskiej gospodarki.

Kongres został zaplanowany w trzech częściach – trzech sesjach, rozpocznie go tzw. sesja plenarna następnie odbędą się dwie sesje tematyczne.

Sesję plenarną otworzą: Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej oraz Adrian Furgalski, prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Sesja ta składać ma się z trzech debat i trzech wystąpień partnerów konferencji (tematy wystąpień: „Technologie asfaltowe wspierające zieloną gospodarkę”, „Nowoczesna budowa tuneli kolejowych i drogowych w technologii TBM oraz przejść ewakuacyjnych metodą zmechanizowaną”, „Rozstrzyganie sporów w sporach infrastrukturalnych. Sąd powszechny, arbitraż, mediacja, koncyliacja? Jak się w tym poruszać i nie zgłupieć – porady praktyczne”)

Debata otwarcia dotyczyć ma efektywności programów i procesów inwestycyjnych w kraju w zmieniającej się sytuacji politycznej, w tym zagadnień m.in. prawnych, opóźnień procesów zamówień publicznych, czy realizacji projektów. Druga z debat, czyli Debata strategiczna – poświęcona będzie znaczeniu, rozbudowie i ochronie infrastruktury krytycznej, w perspektywie napiętej sytuacji geopolitycznej. Stąd analizowane będą np. zagadnienia związane z ochroną kluczowych obiektów, przepustowością infrastruktury kolejowej, czy tez energetyką jądrową. Trzecia debata z kolei skupiona będzie na budownictwu drogowym i wymogach ochrony środowiska naturalnego – głównie kryteriach tzw. zielonych zamówień.

Pierwsza z zaplanowanych sesji tematycznych odbędzie się pod hasłem: „Ochrona rynku, kolej”. Na tę część konferencji złożą się dwie debaty i wystąpienia partnerów Kongresu. Pierwsza z debat poświęcona będzie ochronie rynku budownictwa w kraju oraz problemom związanych z certyfikacją firm wykonawczych i podwykonawczych, co jest kluczowym zagadnieniem dla ochrony i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przed dumpingowymi cenami konkurencji spoza UE i NATO.

Tematem drugiej debaty będzie: „Budowa infrastruktury kolejowej z korzyścią dla pasażera”. Organizatorzy zapowiadają, iż poruszone zostaną istotne problemy, takie jak rozwój efektywny infrastruktury wynikający ze wzrostu przewozów pasażerskich, kwestie utrzymania i rewitalizacji terminali i bocznic kolejowych, czy też potencjał transportu intermodalnego.

„Kadry, cyfryzacja, finansowanie” to zagadnienia trzeciej sesji warszawskiego Kongresu. Tu również zaplanowano wystąpienia partnerów głównie na temat tzw. sztucznej inteligencji i jej potencjału oraz zagrożeń w szeroko pojętej infrastrukturze (np. „AI w budownictwie”, „Sztuczna inteligencja w procesie decyzyjnym w budownictwie: Analiza ryzyka, prognozowanie kosztów i optymalizacja projektów”) oraz dwie debaty.

Potrzebne jest stabilne finansowanie inwestycji

W trakcie pierwszej z nich „Kadry inżynieryjne a cyfryzacja budownictwa, zarządzanie informacją i BIM” dyskutowane będą m.in. standardy wykonawcze BIM, konieczność stworzenia spójnej strategii w tym zakresie, wpływ sztucznej inteligencji na koszty projektowe i wykonawcze, a także problemy kadrowe, łączące się z cyfrowymi kompetencjami inżynierów i brakiem zainteresowania zawodem wśród młodych ludzi. Druga debata tej sesji, odbywająca się pod hasłem: „Efektywne i stabilne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych”, poświęcona zostanie zagadnieniom wykorzystywania funduszy UE, także funduszy pozaunijnych, tzw. zielonego finansowania, czy też środków z KPO, które przez konflikt ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy z Brukselą są spóźnione o kilkanaście miesięcy, trafiają na rynek bardzo wolno i upłyną jeszcze długie tygodnie zanim inwestycje współfinansowane z nowych funduszy UE wejdą w fazę realizacji. Obecna koalicja rządowa dokonuje rewizji wszystkich programów infrastrukturalnych i w wielu obszarach proces inwestycyjny po prostu zamarł lub w najlepszym razie spowolnił, a firmy nie wiedzą na czym stoją. Luki inwestycyjne powtarzające się w Polsce regularnie od wielu lat wpływają na funkcjonowanie sektora budownictwa bardzo negatywnie. Branża od miesięcy tkwi w impasie, spółki budowlane odczuwają narastający dyskomfort związany z brakiem nowych zleceń. Kwestia jest bardzo poważna, budownictwo stanowi mniej więcej 10% polskiej gospodarki i pracuje w nim ok. 1,3 mln osób. Co z tego, iż budownictwo prawdopodobnie odbije po 2024 roku, jeżeli silne spowolnienie z lat 2023-2024 będzie się ciągnęło za firmami budowlanymi przez długie miesiące…? W tak zmiennym otoczeniu przedsiębiorstwa nie mogą działać i rozwijać się w sposób optymalny.

Dwunasta edycja warszawskiego Kongresu Infrastruktury Polskiej wskazuje na fakt, iż jest to ważne wydarzenie dla branży tak budowlanej, jaki transportowej. Dlatego na wydarzeniu tym są obecni przedstawiciele zarówno władz centralnych, samorządowych, jak i przedstawiciele świata biznesu, w tym największych firm w Polsce.

Autor: AF
Fot. JBCrew – zdjęcie poglądowe

Idź do oryginalnego materiału