Wkrótce rusza program dopłat do przydomowych wiatraków. choćby 30 tys. zł dotacji

1 tydzień temu
Zdjęcie: Wiatraki, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Waldemar Brandt


Niedługo rusza nowy program dopłat do instalacji przydomowych wiatraków w ramach inicjatywy „Moja elektrownia wiatrowa”. Gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dotacje wynoszące choćby do 30 tys. zł na zakup i montaż turbin wiatrowych.


W obliczu wzrastających cen energii i potrzeby zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, rząd ogłosił nowy program dopłat do instalacji przydomowych wiatraków, będący elementem inicjatywy "Moja Elektrownia Wiatrowa". Od 1 lipca 2024 roku, gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dotacje wynoszące choćby do 30 tys. zł na zakup i montaż przydomowych turbin wiatrowych.


Program ma na celu wspieranie zielonej energii, zmniejszenie emisji CO2 oraz uniezależnienie gospodarstw domowych od wzrastających cen energii elektrycznej. Inwestycje w mikroinstalacje wiatrowe mają również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.


Dopłaty do przydomowych wiatraków


Dotacje będą dostępne dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz małych gospodarstw rolnych. Wnioskodawcy muszą spełnić określone kryteria, w tym m.in. posiadać odpowiednie warunki techniczne do montażu wiatraka oraz zarejestrować instalację w odpowiednich organach nadzoru technicznego.


Procedura aplikacyjna zostanie uruchomiona 1 lipca 2024 roku. Wnioskodawcy będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty, w tym projekt instalacji, kosztorys oraz plan finansowania. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Instalacja przydomowych wiatraków to korzyść nie tylko dla środowiska, ale również dla gospodarstw domowych. Dzięki wykorzystaniu własnej energii elektrycznej, mieszkańcy mogą znacząco obniżyć swoje rachunki za prąd.


Wyzwania i perspektywy


Chociaż program spotkał się z entuzjazmem, eksperci zwracają uwagę na pewne wyzwania, takie jak koszty utrzymania i konserwacji instalacji czy zmienność warunków wiatrowych. Jednakże, rozwój technologii i rosnące doświadczenie w zarządzaniu mikroinstalacjami mogą znacząco zmniejszyć te ryzyka.


Program dopłat do przydomowych wiatraków stanowi krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej w Polsce. Dzięki możliwości uzyskania dotacji, coraz więcej gospodarstw domowych będzie mogło inwestować w odnawialne źródła energii, przyczyniając się do ochrony środowiska i zmniejszenia kosztów życia.
Idź do oryginalnego materiału