Zjednoczone Emiraty Arabskie i Polska omawiają współpracę w zakresie skarbu, fintech i energii odnawialnej podczas pierwszego strategicznego dialogu finansowego

humanmag.pl 5 dni temu

Celem dialogu jest promowanie inicjatyw w zakresie dwustronnego handlu i dywersyfikacji gospodarczej

Zjednoczone Emiraty Arabskie, reprezentowane przez Ministerstwo Finansówprzeprowadził niedawno w Warszawie pierwszy strategiczny dialog finansowy z Rzeczpospolitą Polską. Celem wydarzenia było wzmocnienie współpracy dwustronnej w różnych obszarach finansowych i gospodarczych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz omówienie najnowszych wydarzeń na rynkach finansowych. W trakcie dialogu obie strony zbadały także nowe możliwości współpracy w obszarach energii odnawialnej i bankowości.

Delegacje z Emiratów i Polski

Delegacji Emiratów przewodniczył Younis Haji Al Khoori, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a w jej skład wchodziły takie najważniejsze osobistości, jak Ahmed Ibrahim Al Mansouri, Konsul Generalny ZEA w Polsce; Maryam Buti, dyrektor zarządzająca Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych; Ali Abdullah Sharafi, pełniący obowiązki zastępcy podsekretarza stanu ds. międzynarodowych stosunków finansowych w Ministerstwie Finansów; Abdulla Al Muhairi, Szef Nadzoru Bankowego w Banku Centralnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Khadija Ali, główny przedstawiciel segmentu rozwoju biznesu, DIFC; Saker Asllan, dyrektor ds. operacji giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Abu Zabi; oraz Ahmed Al Awadi, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji (EMEA) w Masdar.

W polskiej delegacji uczestniczyli Paweł Karbownik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Robert Krzyśków, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów, a także wyżsi urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego i Departamentu Nadzoru Bankowego .

Sesja inauguracyjna i stosunki dwustronne

Podczas sesji otwierającej Younis Haji Al Khoori podziękował swoim polskim kolegom za zorganizowanie pierwszego Strategicznego Dialogu Finansowego i pochwalił silne dwustronne stosunki między ZEA a Polską. Podkreślił znaczenie tego typu wydarzeń dla zacieśnienia współpracy finansowej oraz poszerzenia relacji gospodarczych, handlowych i rozwojowych pomiędzy obydwoma krajami.

Al Khoori podkreślił, iż dialog stanowi platformę do dzielenia się najnowszymi wydarzeniami na rynkach finansowych, zajmowania się pilnymi globalnymi priorytetami i wyzwaniami oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w kluczowych sektorach. Podkreślił, iż dialog ten stanowi kolejny istotny krok w dalszym rozwoju współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i wezwał oba kraje do wzmożenia wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego i pomyślnego wzrostu gospodarczego.

Globalny krajobraz gospodarczy i dywersyfikacja gospodarcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jeśli chodzi o globalny krajobraz gospodarczy, Al Khoori zauważył, iż chociaż gospodarka wykazuje dużą odporność, należy stale zwracać uwagę, aby osiągnąć stabilność finansową, zmniejszyć inflację i zaradzić zmianom klimatycznym. Powtórzył, iż Zjednoczone Emiraty Arabskie poczyniły znaczne postępy w dywersyfikacji swojej gospodarki narodowej. Sektor inny niż naftowy będzie wytwarzał około 75% PKB w 2023 r., a do 2025 r. oczekuje się ogólnej stopy wzrostu na poziomie 6,2%.

Część strategicznego dialogu finansowego pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską. (Źródło zdjęcia: WAM)

Możliwości współpracy w obszarze energii odnawialnych i sektora finansowego

Al Khoori omówił także kilka tematów, które obiecują możliwości współpracy między obydwoma krajami, w tym sektor energii odnawialnej i wymianę wiedzy specjalistycznej ZEA w zakresie obligacji skarbowych. Podkreślił pozycję Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako globalnego centrum finansowego, przypisując to inicjatywom takim jak platformy płatności natychmiastowych, wsparcie dla firm fintech i innowacyjne możliwości finansowania, a także zgodność polityki finansowej kraju z międzynarodową polityką podatkową.

Przeczytaj więcej: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ekwador rozpoczynają negocjacje w sprawie CEPA, aby pobudzić handel i inwestycje

Transformacja cyfrowa i integracja AI

Odnosząc się do integracji rozwiązań technologii i sztucznej inteligencji (AI), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów podkreślił, iż Ministerstwo Finansów kieruje się strategią Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie sztucznej inteligencji i podjęło różne inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej wykorzystujące sztuczną inteligencję i technologie metaverse.

Kończąc swoje uwagi, Al Khoori podziękował swoim polskim kolegom za zorganizowanie strategicznego dialogu finansowego i wyraził nadzieję, iż kolejne wydarzenie odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Prezentacja możliwości inwestycyjnych i innowacji finansowych

Podczas dialogu Ministerstwo Finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich przedstawiło swój program obligacji rządowych, plany poprawy krajowego długu publicznego, a także najnowsze wydarzenia na rynku i możliwości inwestycyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Abu Zabi. Dubai International Financial Centre zaprezentowało także swoje środowisko biznesowe i korzyści inwestycyjne dla globalnych firm. Dyskusje dotyczyły szerokiego zakresu tematów, m.in. polityki podatkowej, technologii finansowych, najnowszych narzędzi AI oraz innowacyjnych rozwiązań dla rynków finansowych.

Aby uzyskać więcej wiadomości biznesowych, kliknij tutaj Tutaj.

Idź do oryginalnego materiału