Siekierski: potrzebne są zmiany w WPR i dopłatach. Jak ma się zmienić rolnictwo?

3 tygodni temu
Zdjęcie: Minister Czesław Siekierski mówił, że dziś często zapomina się o tym, jak wyglądało rolnictwo sprzed akcesji Polski w Unii Europejskiej


Po akcesji Polski do Unii Europejskiej wieś i rolnictwo bardzo zyskały. Nie wszystko poszło jednak gładko – pozostały np. różnice regionalne. System dopłat bezpośrednich zahamował przemiany strukturalne gospodarstw, aczkolwiek w rzeczywistości są one większe, niż wykazują to statystyki.
Idź do oryginalnego materiału