Resort finansów odpowiada w sprawie propozycji obniżenia akcyzy na cydr i perry

1 tydzień temu
Zdjęcie: Ministerstwo finansów argumentuje utrzymanie stawki akcyzowej na cydr i perry (fot. Shutterstock)


Minister rolnictwa zaproponował, aby w projekcie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw dodać punkt dotyczący obniżenia stawki akcyzy dla cydru i perry. Proponowana zmiana miała polegać na obniżeniu stawki podatku akcyzowego do wysokości 0 zł na cydr i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości, a także dla cydrów jakościowych do 8,5 proc. obj. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów.
Idź do oryginalnego materiału